EAKR

Projektin tavoitteena on kehittää tukkien kuorintaan soveltuva modulaarinen, innovatiivinen laitteisto pienille ja siirrettäville pellettitehtaille.

Euroopan aluekehitysrahasto on tukenut projektia 20 000 eurolla.