NRG Box

NRG_Box

Procon OÜ arendab ja ehitab  koostöös NRG Box OÜ-ga  automaatset jaemüügivõrku, mis võimaldab müüa ööpäevaringselt täisautomaatses režiimis, ilma inimese sekkumiseta, pakitud puisteaineid ja teisi erinevaid pakendatud tooteid (küttepellet, grillsüsi, kassiliiv, küttebrikett, küttepuu  jne).

Ettevõtetele, kes soovivad oma kaupu müüa läbi automaatse jaemüügivõrgu, annab NRG Box-i automaatne jaemüügivõrk sõltumatuse suurtest kaubakettidest, vahendajate juurdehindlustest ja küttekeskuste lahtolekuaegadest. Jaemüügivõrgu konteinereid on võimalik paigutada just sinna, kus pakutavate kaupade käive on suurim.